ผอ.สพท.นราธิวาส เขต 2 ยืนยันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งธุรการ เป็นไปอย่างโปร่งใส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ยืนยันการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เป็นไปอย่างโปร่งใส นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) นราธิวาส เขต 2 เปิดเผยว่า ตั้งแต่มีการเปิดรับสมัครบัณฑิตตกงานและว่างงาน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยปฏิบัติงานในตำแหน่งธุรการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อรัฐบาล เพื่อบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการต้นกล้าอาชีพเพื่อสร้างอาชีพ และแก้ปัญหาการว่างงาน โดยเน้นที่กลุ่มบัณฑิตที่จบปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชาที่กำลังตกงาน และว่างงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนเป็นต้นมา มีผู้สนใจมาสมัครแล้วจำนวน 799 คน และเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึง จึงได้ขยายเวลาการเปิดรับสมัครไปถึงวันที่ 24 เมษายนนี้ ทั้งนี้สำหรับ สพท. นราธิวาส เขต 2 จะรับบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 66 อัตรา โดยวิธีสอบคัดเลือก และต้องลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานใน 124 โรงเรียน ซึ่งได้แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 500 คนขึ้นไป บุคลากร 1 คนต่อ 1 โรงเรียน กลุ่ม 2 สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 121-499 คน บุคลากร 1 คนต่อโรงเรียน 2 แห่ง และกลุ่มที่ 3 สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา บุคลกร 1 คนต่อโรงเรียน 4 แห่ง โดยก่อนการปฏิบัติงานจริง ผู้ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง สพท. นราธิวาส เขต 1-3 จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สพท.นราธิวาสเขต 1 กำหนดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) นราธิวาส เขต 2 กล่าวยืนยันว่า การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอนจะเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจากตั้งคณะกรรมการจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมการพิจารณาดำเนินการ เชื่อว่าจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่