ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือและคณะ จัดพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือและคณะ จัดพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อรำลึกถึงปูชนียบุคคลของชาวล้านนา และแสดงความเคารพสักการะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล และ เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และชาวเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่วัดสวนดอก พระอารามหลวง ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขบวนแห่เครื่องสักการะที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจากหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดสวนดอก เพื่อรำลึกถึง ปูชนียบุคคลของชาวล้านนา และแสดงความเคารพสักการะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้เป็นปีครบรอบ 100 ปี ที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงรวบรวมพระอัฐิเจ้าหลวงเชียงใหม่ และอัฐิของพระญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายมาไว้ ณ วัดสวนดอก เมื่อปี 2451 นอกจากนี้วันที่ 18 เมษายน ของทุกปี จะเป็นวันทำบุญบรรพบุรุษของเจ้านายฝ่ายเหนือ ณ วัดสวนดอก ซึ่งในปี 2552 ครบรอบ 100 ปี การย้ายกู่พระราชชายา เจ้าดารารัศมี มาไว้ ณ วัดสวนดอก และวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี มีพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง