7 วันอันตราย จ.สุรินทร์ มีผู้เสียชีวิตรวม 5 ราย บาดเจ็บ 54 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสุรินทร์ มีผู้เสียชีวิตรวม 5 ราย บาดเจ็บ 54 ราย พร้อมจัดพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 วันนี้ (17 เม.ย.52) ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายวิเชียร ชวลิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 สำหรับจังหวัดสุรินทร์ ในช่วงเทศกาลวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 เกิดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2552 ถึง 16 เมษายน 2552 จำนวน 53 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย เป็นชาย 4 ราย หญิง 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 54 ราย แยกเป็นชาย 38 ราย หญิง 16 ราย ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด ใน 7 วัน จัดตั้งจุดตรวจหลัก จำนวน 51 จุด และจุดตรวจร่วมสกัดกั้นในถนนสายรอง และหมู่บ้าน จำนวน 1,206 จุด จำนวนพาหนะที่ถูกเรียกตรวจจำนวน 75,589 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร ทั้งสิ้น 10,370 ราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง