สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สุรินทร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ เวลา 13.45 น.วันนี้ (17 เม.ย.52) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ โดยมี นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พลโทวิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล แม่ทัพภาคที่ 2 และ นายวิเชียร ชวลิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จฯ เป็นจำนวนมาก จากนั้นเสด็จทอดพระเนตร การจัดแสดงบริเวณ ชั้นล่าง ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาในด้านต่างๆ ประวัติศาสตร์โบราณคดีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยอยุธยา ประวัติศาสตร์เมืองตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันและมรดกดีเด่นในเรื่องการเลี้ยงช้าง ส่วนชั้นบน เป็นการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ชาวไทยเชื้อสายลาว และชาวไทยเชื้อสายกูย ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ และมรดกดีเด่นในงานหัตถกรรม และศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่างๆ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ ตั้งอยู่ริมถนนสาย สุรินทร์-ช่องจอม กิโลเมตรที่ 4 เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ เป็นกลุ่มอาคารที่เชื่อมต่อถึงกัน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นโถงทางเข้าและทางเดิน ส่วนที่ 2 เป็นส่วนบริการการศึกษา ประกอบด้วยห้องบรรยาย ห้องนิทรรศการชั่วคราว ห้องกิจกรรมสำหรับเด็ก ห้องรับรอง ส่วนที่ 3 เป็นอาคารจัดแสดงและสำนักงาน ประกอบด้วยห้องนิทรรศการถาวร ห้องสมุด ห้องสำนักงาน และส่วนที่ 4 เป็นคลังพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยห้องคลังโบราณวัตถุ ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ และสงวนรักษา