ผู้นำท้องถิ่นร่วมรดน้ำดำหัวนายก อบต.บ้านเก่า สืบสานวัฒนธรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้นำท้องถิ่นร่วมกันรดน้ำดำหัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เนื่องในวันผู้สูงอายุ ที่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผู้นำท้องถิ่นร่วมกันรดน้ำดำหัว นายวินัย คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า และนางสายสมร คุ้มครอง กำนันตำบลบ้านเก่า ซึ่งผู้นำท้องถิ่นได้เดินทางมาจากหลายพื้นที่ในเขตอำเภอพานทอง ต่างทยอยกันมารดน้ำดำหัวเพื่อขอพรผู้ใหญ่ ซึ่ง นายวินัย มีความอาวุโส และผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอพานทองให้ความเคารพนับถือ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเพื่อให้การงานและครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณี เพื่อเป็นมรดกสู่อนุชนรุ่นหลัง และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ เนื่องในวันผู้สูงอายุด้วย