สรุปสงกรานต์ร้อยเอ็ด เสียชีวิต 13 ราย สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สรุปรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วง 7 วันอันตราย มีผู้เสียชีวิต 13 ราย สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ วันนี้ (17 เม.ย.52) ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ศาลากลาง ชั้น 3 นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายประจักจิตต์ อภิวาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เปิดการแถลงข่าวสรุป 7 วัน เฝ้าระวังอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2552 พบว่า ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 85 ครั้ง เสียชีวิต 13 ราย สูงเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ และบาดเจ็บ 84 ราย เป็นรถจักรยานยนต์ 67 ครั้ง รถยนต์ 11 ครั้ง เกิดบนถนนเทศบาล/อบต./หมู่บ้าน จำนวน 44 ครั้ง ถนนกรมทางหลวง 12 ครั้ง ถนนทางหลวงชนบท 6 ครั้ง ถนนอื่นๆ 23 ครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาแล้วขับ