เทศบาลเมืองแสนสุข จัดงานก่อพระทรายวันไหลบางแสน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองแสนสุข จัดงานก่อพระทรายวันไหลบางแสน โดยมีประชาชนหลั่งไหลเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศการจัดงานก่อพระทรายวันไหลบางแสน มีประชาชนหลั่งไหลเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นักการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ซึ่งในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรให้กับผู้สูงอายุ ประเพณีวันก่อพระทรายวันไหลบางแสน ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและบุพการี บ่งบอกถึงการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์สำคัญของเทศกาลสงกรานต์นี้ นอกจากนี้ นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นยังได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่ร่วมก่อพระทราย และร่วมกันกวนกาละแมกระทะที่ใหญ่ที่สุด แจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย