สรุป 7 วันอันตรายสงกรานต์จังหวัดตรัง มีผู้เสียชีวิต 9 คน บาดเจ็บ 86 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สรุปยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ของจังหวัดตรัง มีจำนวน 9 คน ได้รับบาดเจ็บ 86 คน ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง แจ้งรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 หรือ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2552 ที่ผ่านมาว่า จังหวัดตรังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 80 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 86 คน และเสียชีวิตทั้งหมดจำนวน 9 คน ซึ่งถือว่าเป็นยอดการเสียชีวิตที่สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นเทศกาลแล้ว จะได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลอีกครั้งหนึ่งว่า การดำเนินการรณรงค์และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีข้อจำกัดอย่างไร เพื่อหาแนวทางการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องต่อไป