7 วันอันตราย ถึงวันที่ 15 จังหวัดตรังตายแล้ว 7 บาดเจ็บกว่า 70 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดตรังระหว่างวันที่ 10-15 เมษายนมีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย บาดเจ็บ 76 คน จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 69 ครั้ง ว่าที่ตระกูล โทธรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้รายงานยอดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 10 15 เมษายนที่ผ่านมาว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 69 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย บาดเจ็บ 76 อำเภอที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุดคือ อำเภอเมืองตรัง เกิดอุบัติเหตุ 24 ครั้ง เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ 27 คน รองลงมา อำเภอห้วยยอด เกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 13 คน อำเภอนาโยง เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ 4 คน อำเภอย่านตาขาว เกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง บาดเจ็บ 12 คน อำเภอสิเกา เกิดอุบัติเหต 7 ครั้ง บาดเจ็บ 8 คน อำเภอวังวิเศษ เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง บาดเจ็บ 4 คน อำเภอกันตัง เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง บาดเจ็บ 3 คน อำเภอปะเหลียน เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 2 คน อำเภอรัษฎา เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 คน และอำเภอหาดสำราญ เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 คน รวม 6 วันที่ผ่านมา มีจำนวนเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการ 2 ม 1 ข และ 1 ร รวม 133,779 คัน ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ 55,789 คัน รถปิกอัพ 29,190 คัน รถเก๋ง/รถแท็กซี่ 21,609 คัน รถตู้ 14,579 คัน รถโดยสาร 4 ล้อขึ้นไป 6,399 คัน รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป 5,974 คัน และรถชนิดอื่น ๆ 239 คัน ซึ่งในจำนวนรถชนิดต่าง ๆ ที่เรียกตรวจมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย 6 มาตรการ 383 คัน ไม่สวมหมวกนิรภัย 115 คัน รถจักรยานยนต์ 97 คัน เมาสุรา 5 คัน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 10 คัน ไม่มีใบขับขี่ 146 คน ่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม กล่าวอีกว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศให้มีวัดหยุดราชการเพิ่มอีก 2 วัน คือวันที่ 16 17 เมษายน 2552 ก็จะทำให้มีวันหยุดเชื่อต่อไปถึงวันที่ 18,19 เมษายน ซึ่งเป็นวันเสาอาทิตย์ การเดินทางท่องเที่ยวจึงมีเวลาเพิ่มขึ้น โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ยังคงมีเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนระมัดระวังในการเดินทางและ เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด