สำนักงาน ก.พ. ยืนยัน มีการจัดสอบภาคข.ประจำปี52 19 เม.ย.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการ ก.พ. ยืนยัน วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนนี้ ยังคงมีการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตํา แหน่ง หรือ ภาค ข เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2552 นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ. กล่าวยืนยันว่า สำนักงาน ก.พ. ยังคงจัดสอบภาค ข ตามกำหนดวันและเวลาเดิม แม้รัฐบาลจะประกาศให้มีวันหยุดราชการเพิ่มเติม ทั้งนี้ เนื่องจากได้เตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ และสถานที่ ที่สนามสอบอิมแพ็ค เมืองทองธานี และที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และสอบผ่านภาค ก. แล้ว โดยมีผู้สมัครสอบแข่งขันทั้งสิ้น 51,916 คน ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนไปแล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา โดยกำหนดสอบภาค ข. ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนนี้ จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือ ภาค ค. ในวันที่ 6 พฤษภาคม และประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน ในวันที่ 26 พฤษภาคม เพื่อรายงานตัวเข้ารับการบรรจุต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สอบแข่งขันได้จะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60