เข้าวันที่ 7 ของเทศกาลสงกรานต์ 52 ปากน้ำตายเจ็บเท่าเดิม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสมุทรปราการ ยอดผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บยังคงเท่าเดิม โดยรถจักยานยนต์ยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ นายขวัญชัย วงศ์นิติกร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ผลการรณรงค์ป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 จากการตั้งจุดสกัด/จุดตรวจร่วมบนถนนสายหลัก ตั้งวันที่ 10 -15เมษายน 2552 ที่ผ่านมา ยอดผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บของจังหวัดสมุทรปราการยังคงเท่าเดิมคือ เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 9 ราย สาเหตุเกิดจากการขับขี่รถโดยประมาทและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยรถจักยานยนต์ยังคงเป็นยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด สำหรับผลการตรวจตามจุดสกัด/จุดร่วมต่างๆ ตามมาตรการ 3 ม. 2 ข .1 ร. ได้มีการเรียกตรวจรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถจักรยานยนต์ และอื่นๆแล้วกว่า 32,000 คัน โดยได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด พรบ.จราจร โดยแบ่งเป็น ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ มากที่สุด 2,073 ราย รองลงมาได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,628 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1,084 ราย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 532 ราย และเมาแล้วขับ 395 ราย