อบต.วังกระแจะ ทำโครงการท่องเที่ยว 9 วัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อบต.วังกระแจะ ทำโครงการท่องเที่ยว 9 วัดของตำบลเชื่อมโยงวิถีชีวิตชาวบ้าน นายกนก ใจรักษ์ นายกอบต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด เปิดเผยว่า ห อบต.วังกระแจะ มีโครงการที่จะพัฒนาวัดในตำบลวังกระแจะที่มีอยู่จำนวน 9 แห่ง เพื่อให้วัดทุกแห่งพร้อมกับการ ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ใกล้วัดและใน จ.ตราด ซึ่งทาง อบต.วังกระแจะจะได้ทำโครงการไหว้พระ 9 วัดใน ต.วังกระแจะ เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต ที่ผ่านมา ก็ได้มีการพัฒนาวัดหลายแห่งจนเป็นวัดที่ประชาชนชาวตราดนิยม เดินทางมากราบไหว้และท่องเที่ยวเที่ยวเช่น วัดบุปผาราม ที่เป็นวัดที่มีอายุยาวนานกว่า 350 ปี และเป็นที่ตั้งกองทัพ ของพระเจ้าตากสิน และมีพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณอันล้ำค่าในยุคกรุงศรีอยุธยา, วัดวรดิตถาราม ที่เป็นวัดอารามหลวง และมีเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต วัดเกาะตะเคียนที่มีพระอาจารย์เหล็งที่เป็นที่ศรัทธาของชาวตราด และยังมีอีก หลายแห่ง เนื่องจากวัดเหล่านี้เป็นที่ศรัทธาและเป็นที่รู้จักของชาวตราด แต่เพียงไม่มีการประชาสัมพันธ์ออกไปเท่านั้น ซึ่ง อบต. วังกระแจะ พร้อมที่จะพัฒนาและยกระดับวัดเหล่านี้เพื่อใช้เป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวของตำบลวังกระแจะและ จะทำเป็นแพ็คเก็จท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง