วันที่ 6 ของ 7 วันอันตรายจังหวัดระนองไม่มีผู้เสียชีวิต แต่บาดเจ็บ 2 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 6 ของ 7 วันอันตราย จังหวัดระนอง ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่บาดเจ็บ 2 คน จากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันนี้(16 เม.ย.52) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2552 ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2552 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง สรุปผลการปฏิบัติงานการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ของวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่6 ของการเฝ้าระวังในช่วง 7 วันอันตรายปรากฎว่า ในพื้นที่จังหวัดระนอง มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 2 ครั้ง มีได้รับบาดเจ็บ 2 คน เพศชาย ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ คือมอเตอร์ไซด์ 100% พฤติกรรมเสี่ยงเกิดจากไม่สวมหมวกนิรภัย และขับรถเร็วเกินกำหนด ข้อมูลสะสมหกวันตั้งแต่วันที่ 10-15 เมษายน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 20 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 20คน เป็นชาย 16 คน หญิง 4 คน เสียชีวิต 1 คน พฤติกรรมเสี่ยงส่วนใหญ่เกิดจาก ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถมอเตอร์ไซด์ ส่วนการตั้งจุดตรวจ 15 จุด ในพื้นที่ทั้ง 5 อำเภอ ของวันที่ 15 เมษายน มีการเรียกตรวจรถทุกประเภท ตามมาตรการ 3 ม. 2ข. 1ร. จำนวน 34,733 คัน มีผู้กระทำผิดถูกดำเนินคดี 153 คน เป็นเพศชาย 90 คน เพศหญิง 63 คน แยกเป็นฐานความผิด ดังนี้ ไม่สวมหมวกนิรภัย 52คน มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 24 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 20 คน ไม่มีใบขับขี่ 57 คน ส่วนเมาสุราและขับรถเร็วเกินกำหนด ยังไม่มีผู้ถูกดำเนินคดีแต่อย่างใด สำหรับจำนวนยานพาหนะที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 3 ม 2ข 1ร.รวม 6 วัน รถมอเตอร์ไซด์ 700 คัน รถปิคอัพ 162 คัน รถเก๋ง/รถแท็กซี่ 40คัน และรถอื่น ๆ 1 คัน