จ.ปัตตานี ประกาศผลการตัดสิน การทดสอบกอรี รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดปัตตานี ประกาศผลการตัดสิน การทดสอบกอรี รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายสนิท เอี่ยมฤทธิ์ นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ในความอุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรี ในฐานะประธานการตัดสิน การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งจัดโดยจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2552 และได้สรุปผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งปรากฏผลดังนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย ได้แก่ นายหร้อมหลี แหละมีนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายธีรวัฒน์ มะห์มูดี้ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายมูฮัมหมัด มะหะหมัด ได้รับเงินรางวัล จำนวน 40,000, 20,000 และ 15,000 บาท ตามลำดับ ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย ฝ่ายชาย จำนวนเงิน 8,000 บาท 3 คน ได้แก่ นายวัฒนา อาบีดีน, นายวันฮูเซ็น แลสาเหตุ และนายแวฮามะ สีเดะ สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ นางซามีฮะ ตะโละดิง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางซารีฟะห์ จิตติยาพันธุ์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 นางลาวรรณ์ พันธุ์สะอาด ได้รับเงินรางวัล 40,000, 20,000 และ 15,000 บาท ตามลำดับ ส่วนรางวัลชมเชย ฝ่ายหญิง จำนวนเงิน 8,000 บาท 3 คน ได้แก่ นางสาวนาดิมะห์ หมัดแก้ว, นางรอซีดะห์ ดอมอลอ และนางสาวอรพัณ วิศาลวรรณ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จฯ ในการพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ในวันพรุ่งนี้ (16 เม.ย.52) ณ มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี เวลา 13.00 น. สามารถติดตามการรับฟังการถ่ายทอดเสียง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และรับชมการถ่ายทอดสดได้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป