ศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา สรุปรายงานอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 5 วันเสียชีวิตแล้ว 12 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา สรุปรายงานอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ในเขตรับผิดชอบ 5 จังหวัด วันที่ 10-14 เม.ย.2552 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 12 ราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 ในเขตรับผิดชอบ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา และ นราธิวาส ระหว่างวันที่ 10-14 เม.ย.2552 ดังนี้ กรณีการเกิดอุบัติเหตุ จ.สงขลา จำนวน 46 ครั้ง, จ.สตูล จำนวน 16 ครั้ง, จ.ปัตตานี จำนวน 22 ครั้ง, จ.ยะลา จำนวน 9 ครั้ง และ จ.นราธิวาส จำนวน 21 ครั้ง, กรณีได้รับบาดเจ็บ จ.สงขลา จำนวน 47 ราย, จ.สตูล จำนวน 16 ราย จ.ปัตตานี จำนวน 26 ราย, จ.ยะลา จำนวน 10 ราย และ จ.นราธิวาส จำนวน 22 ราย ส่วนกรณีเสียชีวิต จ.สงขลา มีผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย จ.สตูล จำนวน 2 ราย, จ.ปัตตานี จำนวน 1 ราย จ.ยะลา ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และ จ.นราธิวาส มีผู้เสียชีวิต 2 ราย จากการรายงาน พบว่า สาเหตุอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดมากที่สุด รองลงมาคือ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด, มีสิ่งกีดขวาง, ทัศนวิสัยไม่ดี, ไม่มีใบอนุญาตขับขี่, มีการฝ่าฝืนกฎหมาย และบรรทุกน้ำหนักเกิน รวมถึงกรณีอื่นๆ นอกจากนี้ มูลค่าความเสียหาย 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-14 เม.ย.2552 คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 14,942,000 บาท