วธ.เสนอรัฐบาลตั้ง คกก.ฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอรัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวนักลงทุนทั่วโลก พร้อมเดินหน้าสร้างความสมานฉันท์คนในชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากเหตุการณ์ชุมนุมและสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาพข่าวได้มีการเผยแพร่ไปสู่สายตาชาวต่างชาติทั่วโลก ในฐานะที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริม สนับสนุน และฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชาติ จึงเร่งดำเนินการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ เบื้องต้นจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจความเสียหายของมัสยิดที่ถูกผู้ชุมนุมทำลาย ว่า เสียหายมากน้อยเพียงใด และเสนอของบประมาณในการบูรณะอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งขอเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และนักลงทุนให้กลับคืนมา รวมทั้งเดินหน้าสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะมีการปรับสัดส่วนงบประมาณของโครงการต่างๆ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้กลับคืนมา โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจให้กับชาวต่างชาติ รวมทั้งเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการรับรู้ถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดเหตุการณ์จลาจล ว่า เป็นเรื่องที่ผิดปกติ สร้างการเรียนรู้ให้คนไทยช่วยกันรักษาความสงบของประเทศชาติ ป้องกันการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต