จ.พังงา มีผู้บาดเจ็บ 23 ราย เสียชีวิต1 ราย ตั้งแต่ 10 14 เม.ย.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดพังงา มีผู้บาดเจ็บ 23 ราย เสียชีวิต 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 10 14 เมษายน ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพังงา สรุปตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนตั้งแต่วันที่ 10 14 เมษายนที่ผ่านมา มีการจัดตั้งจุดตรวจทุกอำเภอรวม 26 จุด มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว 23 ราย เสียชีวิต 1 ราย คืออำเภอตะกั่วป่า ผู้บาดเจ็บ 9 ราย เป็นชาย 8 ราย หญิง 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย อำเภอตะกั่วทุ่ง บาดเจ็บ 7 ราย เป็นเพศหญิง 3 ราย ชาย 4 ราย อำเภอท้ายเหมือง บาดเจ็บ 2 ราย เป็นเพศชาย อำเภอเมืองพังงา บาดเจ็บ 3 ราย เป็นเพศหญิง 2 ราย ชาย 1 ราย อำเภอคุระบุรี บาดเจ็บ 1 ราย เป็นเพศหญิงส่วนอำเภอที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุคือ อำเภอเกาะยาว อำเภอกะปง สำหรับบรรยากาศหลังวันสงกรานต์โดยทั่วไปพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยช่วงวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้าน โดยการซื้อหาสิ่งของนำไปปรุงเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงฉลองกับญาติพี่น้อง หลังจากทราบว่ารัฐบาลได้ประกาศให้มีวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นอีก 2 วัน รวมทั้งกระแสข่าวเรื่องการเมืองในประเทศที่เข้าสู่ภาวะปกติในขณะนี้