หอการค้าจังหวัดแพร่ จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา 200,000 ตัว เนื่องในประเพณีทำบุญปี๋ใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าจังหวัดแพร่ จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา 200,000 ตัว เนื่องในประเพณีทำบุญปี๋ใหม่ บริเวณท่าน้ำ ลานจอดรถเทศบาลเมืองแพร่ วันนี้ (15 เม.ย.52) นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานนำประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในประเพณีทำบุญปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋ปล่อยปลากับหอการค้าแพร่ ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดแพร่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแพร่ สภาัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย แพร่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นที่ ณ ท่าน้ำ บริเวณลานจอดรถ ตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ นางสุดสวาท มงคลเจริญวงศ์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในการปล่อยพันธุ์ปลาในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญปี๋ใหม่เมืองสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยปลา ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยปล่อยปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลานิล ปลาสวายและปลานวลจันทร์ รวม 200,000 ตัว ทั้งนี้พันธุ์ปลาทั้งหมดที่นำมาปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดแพร่