ปภ.เขต.11 เผย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 34 ครั้ง บาดเจ็บ 39 คน เสียชีวิต 3 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เผย วันที่ 5 ของช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 34 ครั้ง บาดเจ็บ 39 คน เสียชีวิต 3 คน นายวันชัย เชาวนะปัญจะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี รายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย สุราษฎร์ธาี นครศรีธรรมราช ชุมพร และพัทลุง ในวันที่ 14 เมษายน 2552 ซึ่งเป็นวันที่ห้าของช่วง 7 วันอันตราย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 34 ครั้ง บาดเจ็บ 39 คน เสียชีวิต 3 คน ซึ่งผู้เสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช 2 คน สุราษฎร์ธานี 1 คน ส่วนผู้บาดเจ็บ จ.นครศรีธรรมราชมี 23 คน สุราษฎร์ธานี 7 คน พัทลุง 6 คน ชุมพร 3 คน สำหรับสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง ส่วนใหญ่เกิจาก หลับใน และขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถปิ๊กอัพและรถจักรยานยนต์ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเส้นทางตรงและทางแยก ของถนน อบต.และหมู่บ้าน และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ 12.00 16.00 น.