สธ. ยืนยัน วันหยุดเพิ่มเติม 16 -17 เม.ย.นี้ โรงพยาบาลในสังกัดไม่หยุดให้บริการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน วันหยุดราชการ 16-17 เมษายนนี้ สถานพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ไม่หยุดให้บริการ หากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการได้ตามปกติ ทีมแพทย์พยาบาลพร้อมให้บริการเต็มที่ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการที่รัฐบาลประกาศให้วันที่ 16-17 เมษายน 2552 เป็นวันหยุดราชการว่า ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขขอยืนยันว่าสถานพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคยังคงเปิดให้บริการตามปกติ หากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง แพทย์พยาบาลพร้อมให้บริการเต็มที่ ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด ซึ่ขณะนี้สถานพยาบาลทุกแห่งได้วางอัตรากำลังรับมืออุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่แล้ว ด้าน นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลประจำจังหวัด พบว่าสามารถรับมือได้อย่างดี ยังไม่ปรากฏปัญหาผู้เจ็บป่วยล้นเตียงแต่อย่างใด โดย ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 15 เมษายน 2552 มีผู้เจ็บป่วยทั้งจากป่วยฉุกเฉินจากโรคประจำตัวกำเริบ และบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆ รวมทั้งอุบัติเหตุจราจรรวม 3,800 ราย ขณะที่ นายแพทย์กวี ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในปีนี้โรงพยาบาลมหาราชฯ สำรองอัตรากำลังแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการต่างๆ เพิ่ม 2 เท่าตัว สำรองคลังเลือดไว้ 1,000 ยูนิต เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ และสำรองเตียงว่างไว้ร้อยละ 30 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2552 เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ได้รับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรนอนรักษาในโรงพยาบาลแล้ว 135 ราย เฉลี่ยนอนวันละประมาณ 26 คน ซึ่งสูงกว่าช่วงปกติ 2 เท่าตัว ในจำนวนนี้ร้อยละ 30 อาการสาหัส นอนอยู่ไอซียู แพทย์ให้การดูแลอย่างเต็มที่