ญี่ปุ่นทำข้อตกลงด้านพลังงานนิวเคลียร์กับจอร์แดน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ญี่ปุ่นตกลงที่จะให้การสนับสนุนโครงการพลังงานนิวเคลียร์ของจอร์แดน ซึ่งวางแผนจะเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศในปี 2560 ข้อตกลงดังกล่าวลงนามที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่น ขณะที่กษัตริย์อับดุลลาห์ที่ 2 แห่งจอร์แดน เสด็จเยือนกรุงโตเกียวเป็นเวลา 3 วัน ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงซึ่งมีอายุ 5 ปี และอาจขยายต่อไปอีก 5 ปีระบุว่า ญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือจอร์แดนในการร่างโครงการเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังจะช่วยเหลือจอร์แดนในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้า รวมทั้งในการออกกฎระเบียบและมาตรการควบคุมความปลอดภัยต่าง ๆด้วย สำหรับญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ใช้พลังงานนิวเคลียร์รายใหญ่ของโลก โดยมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์กว่า 50 เครื่อง.