งานประเพณีสงกรานต์วัดโป่งแรด จ.จันทบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วัดโป่งแรด ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่ 17-18 เมษายน 2552 ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ ช่วงกลางวัน เชิญผู้สูงอายุรับการตรวจสุขภาพ วัดความดัน ตรวจเบาหวาน ตรวจหาค่าดัชนีมวลกายฯ ชมการแข่งขันกีฬาพายเรือและแข่งขันมวยทะเล (ชิงเงินรางวัล) การแข่งขันกีฬาเปตอง (ชิงเงินรางวัล) ส่วนกิจกรรมภาคกลางคืน ชมการประกวดก่อกองพระทราย เชิญผู้สูงอายุ ร่วมประกวดการแต่งกายด้วยชุดที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ (ลดภาวะโลกร้อน) ชมการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ และในวันที่ 18 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. มีพิธีสงฆ์น้ำพระภิกษุ จำนวน 10 รูป และลดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ