ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำชับให้จังหวัดและกองบัญชาการตำรวจนครบาล ปรับแผนการปฏิบัติงานเน้นถนนส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำชับให้จังหวัดและกองบัญชาการตำรวจนครบาล ปรับแผนการปฏิบัติงานเน้นถนนสายหลัก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ตามพื้นที่จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวถึงการเดินทางกลับกรุงเทพมหานครของประชาชน หลังเดินทางไปภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า ขอให้จังหวัดและกองบัญชาการตำรวจนครบาล กำชับจุดตรวจประจำหมู่บ้านและถนนสายรอง ตักเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งปรับแผนการปฏิบัติงาน เน้นถนนสายหลัก และประสานการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดใกล้เคียง จัดเตรียมช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษตามพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดที่เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ให้เพิ่มความเข้มงวดรถโดยสารสาธารณะ ทั้งที่เป็นรถประจำทางและรถเสริม ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถและสภาพร่างกายของพนักงานขับรถ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ