สถากาชาดไทย ขอร่วมบริจาคโลหิตทุกกรุ๊ปด่วน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

(14 เม.ย.52) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประสบปัญหาโลหิตสำรองในคลังลดลงต่ำกว่า 300 ยูนิต ไม่เพียงพอจ่ายให้โรงพยาบาลทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค เพราะนอกจากจะมีวันหยุดต่อเนื่องแล้ว ปัญหาของการปิดการจราจร จากเหตุการณ์ไม่สงบ ยิ่งส่งผลให้ไม่มีผู้บริจาคโลหิต เพราะปัญหาการเดินทาง เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ขอวิงวอนให้ประชาชนมาบริจาคโลหิต ต้องการทุกกรุ๊ปด่วน ซึ่งเปิดรับบริจาคที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ดังนี้ คือ ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-15.30 น. จันทร์-พุธ-ศุกร์ 08.00-16.30 น. อังคารและพฤหัสบดี 07.30-19.30 น. สอบถามเพิ่มเติม 0-2256-4300 หรือ 0-2263-9600-99