ประชาชนให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมโครงการ ฝากพ่อแม่ไว้กับผู้ว่าฯ เป็นจำนวนมาก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมโครงการ ฝากพ่อแม่ไว้กับผู้ว่าฯ เป็นจำนวนมาก นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ ฝากพ่อแม่ไว้กับผู้ว่าฯ โดยจะมอบหมายให้ส่วนราชการ เข้าไปดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 70 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่กับบุตรหลานอายุยังไม่ถึง 20 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่บุตรหลานต้องออกไปปฏิบัติภารกิจในต่างพื้นที่ และไม่มีผู้ดูแล เพื่อลดความกังวลใจต่อผู้สูงอายุ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกับประชาชนอีกด้วย โดยโครงการนี้หลังจากมีการประชาสัมพันธ์ออกไป ได้มีเสียงตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ส่วนบุตรหลานที่มีความประสงค์จะให้ผู้ว่าฯ เข้าไปดูแลพ่อแม่หรือผู้สูงอายุแทนในขณะที่ต้องไปปฏิบัติภารกิจต่างพื้นที่ หรือทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่น สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6165 หรือแจ้งไปยังอำเภอทุกอำเภอ