ชาวบ้านเจดีย์ร่วมกับวัดเจดีย์จัดพิธีบวงสรวงพญานาคตามความเชื่อพื้นบ้าน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านเจดีย์ ร่วมกับวัดเจดีย์จัดพิธีบวงสรวงพญานาคตามความเชื่อพื้นบ้านพร้อมแข่งขันเรือเล็กรับเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านเจดีย์ร่วมกับวัดเจดีย์ จังหวัดน่าน จัดพิธีบวงสรวงพญานาคตามความเชื่อพื้นบ้านพร้อมแข่งขันเรือเล็กรับเทศกาลสงกรานต์ ที่วัดเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีบวงสรวงพญานาคบริเวณมณฑลพิธีเสาพญานาค ตามความเชื่อพื้นบ้านของจังหวัดน่านว่า พญานาคเป็นเจ้าแห่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์ เพื่อรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้โดยเชื่อว่าพญานาคจะมาเล่นน้ำให้เกิดความร่มเย็นชุ่มชื่น โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน พร้อมทั้งจัดให้มีการแข่งเรือเล็ก 5 ฝีพายและ 12 ฝีพาย สร้างความสนุกสนานในช่วงสงกรานต์นี้ ตามความเชื่อตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน นาคเป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดความสมดุลในธรรมชาติ ความมั่งคั่ง ความร่มเย็นเป็นสุข รวมทั้งยังยกย่องนาคเป็นบรรพบุรุษของคนในท้องถิ่นด้วยปริศนาแห่งพญานาคนี้ได้ปรากฏมากมายในจังหวัดน่าน ทั้งในศาสนสถาน ศิลปวัตถุ โดยเฉพาะเรือแข่งจังหวัดน่าน ชุมชนและคณะศรัทธาบ้านเจดีย์จังหวัดน่านตระหนักในภูมิปัญญาอันสูงส่ง ของบรรพชนที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ในปัจจุบันแม้วิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าแต่พลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติก็ยังอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ พิธีบูชาพญานาค ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จึงเป็นการฟื้นฟู ภูมิปัญญาแห่งบรรพชน และรณรงค์เพื่อการปกป้องรักษาความสมดุลของธรรมชาติและขจัดความไม่เป็นมงคลทั้งหลายให้หมดสิ้นไป ซึ่งจังหวัดน่านมีการสร้างเสาพญานาคเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีการจำลองพระธาตุตามวันเกิดให้พุทธศาสนิกชนได้บูชา นอกจากนั้นยังได้สร้างพระโสฬสเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่านโดยแกะสลัก วาดรูปขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตชาวจังหวัดไว้รอบฐานเจดีย์ด้วย การที่จัดบวงสรวงในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนื่องจากเชื่อกันว่า เป็นช่วงที่พญานาคออกมาเล่นน้ำในช่วงสงกรานต์นั่นเอง