จ.สุโขทัย จัดงานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุโขทัย จัดงานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคของสุโขทัย วันนี้ (12 เม.ย.52) นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมนั่งขบวนแห่ช้างพ่อเมือง ข้ามแม่น้ำยม บริเวณแก่งหลวง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ในประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ประจำปี 2552 ซึ่งเป็นประเพณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจะร่วมในขบวนเป็นประจำทุกปี และขบวนแห่ช้างพ่อเมือง ้อมขบวนแห่วัฒนธรรมของชาวอำเภอศรีสัชนาลัยจะเคลื่อนไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์พญาลิไท เพื่อทำพิธีเปิดงานสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ประจำปี 2552 อย่างเป็นทางการ ประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย เป็นประเพณีที่จัดขึ้นตามหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่ว่า "คนสุโขทัยมักทรงศีล โอยทาน จึงเป็นที่มาของชื่องาน "สรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย และกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มงาน ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระมหาธรรมราชาลิไท และบุรพกษัตริย์ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย พิธีบวงสรวงหลักเมือง การถวายสลากภัตร ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุที่เดินลงมาจากวัดเขาพนมเพลิง การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การปล่อยนกปล่อยปลา การละเล่นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีไทยอีกมากมาย นอกจากนี้ยังจัดให้มีการนั่งช้างชมโบราณสถาน เพื่อสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคของสุโขทัยอย่างใกล้ชิด