จ.นศ พุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 บ่อ สำหรับสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ในวันสงกรานต์ โดยจะนำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 บ่อ มาประกอบพิธีพุทธาภิเษกน้ำ สำหรับสรงน้ำพระ การสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการประกอบพิธีเป็นประจำทุกปีในวันสงกรานต์ โดยเป็นวันเดียวในรอบปีที่จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ออกจากหอพระมาแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำกัน ซึ่งประชาชนได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้ ด้วยความเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ศักดิ์สิทธิ การได้สรงน้ำเป็นการสร้างสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับชีวิต ทุกคนจึงรอคอยโอกาสนี้ ในขณะที่การเตรียมพร้อมให้พิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมที่ควรค่ากับการรอคอย การเตรียมน้ำสำหรับสรงน้ำพระ ก็จะต้องมีความศักดิ์สิทธิด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดเดียวที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดในประเทศไทย คือ 6 บ่อ ได้แก่ บ่อน้ำวัดหน้าพระลาน ผู้ได้ดื่มกินจะมีความเฉลียวฉลาด บ่อน้ำวัดเสมาเมือง ประวัติศาสตร์ของการสร้างเมือง บ่อน้ำวัดเสมาชัย ผู้ได้ดื่มกินน้ำจะมีชัยชนะในการต่อสู้กับศรัตรู บ่อน้ำวัดประตูขาว บ่อน้ำที่เจ้าอาวาสที่มีเชี่ยวชาญทางไสยศาสตร์ปลุกเสกขึ้น บ่อน้ำห้วยเขามหาชัย มีความหมายถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ และน้ำจากบ่อห้วยนาคราช น้ำไหลจากแง่หินคล้ายปากพญานาคราช และน้ำทั้ง 6 บ่อ จะเป็นน้ำที่มีการตักมาประกอบพิธีสำคัญนับแต่อดีต โดยนำมาประกอบพิธีในพระวิหารหลวง และนำไปประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.2493 ด้วย ดังนั้นในพิธีแห่งความเป็นสิริมงคล จังหวัดจะประกอบพิธีตักน้ำจากบ่อ และประกอบพุทธาภิเษก โดยครั้งนี้จะประกอบพิธี ณ สวนสาธารณศรีธรรมโศกราช พร้อมกับการประกอบพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมโศกราช และให้ประชาชนได้ใช้สรงน้ำพระ นำกลับไปยังบ้านเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งประชาชนเดินทางมาร่วมขบวนอัญเชิญ และพิธีพุทธาภิเษกจำนวนมาก