รายงานพิเศษ ศอ.บต.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศอ.บต.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2552 จำนวน 500 นาย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ) ...........เทป............