เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวแสดงความหวังว่าลาวจะบรรลุเป้าหมายในการหลุดพ้นจากสถานะประเทศที่มีการพัฒนาน้อ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายบัน กี-มุน เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวแสดงความหวังว่า ลาวซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ยากจนที่สุดในโลก จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการหลุดพ้นจากสถานะประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดภายในปี 2563 โดยนายบันได้เปิดอาคารแห่งใหม่ของสหประชาชาติในกรุงเวียงจันทน์ในโอกาสเยือนลาว ซึ่งเขานับเป็นเลขาธิการสหประชาชาติคนแรกที่เดินทางเยือนลาวในรอบ 24 ปี.