บุรีรัมย์สงกรานต์วันแรกมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้ว 2 ราย บาดเจ็บ 6 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.บุรีรัมย์ วันแรกในช่วง 7 วันระวังอันตราย เทศกาลสงกรานต์ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว 2 ราย และบาดเจ็บ 6 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ ขณะปีที่ผ่านมาตลอด 7 วัน มีผู้บาดเจ็บ 117 ราย เสียชีวิต 8 ราย (11 เม.ย.52) จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันแรกในช่วง 7 วันระวังอันตราย มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว 2 ราย บาดเจ็บ 6 ราย เป็นชาย 5 ราย หญิง 1 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความประมาท ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และเมาแล้วขับ ขณะตลอด 7 วันช่วงสงกรานต์ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บ 117 ราย ขณะที่ทางจังหวัดได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อบต. เทศบาล ตั้งจุดตรวจให้บริการตามถนนสายหลัก และสายรองตามหมู่บ้าน ตำบลทั้งจังหวัดกว่า 300 จุด เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บรรยากาศผู้เดินทางกลับมาเที่ยวเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีรถไฟ ยังมีอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเบาบางลงในวันที่ 12 เมษายน 2552 หรือวันพรุ่งนี้ และคาดว่าประชาชนจะเริ่มเดินทางกลับหลังเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน เป็นต้นไป