3 วัน ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดกระบี่ เกิดอุบัติเหตุแล้ว จำนวน 15 ครั้ง เสียชีวิต 2 รา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายเถลิงศักดิ์ ดภูวญาณพงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า หลังจากที่จังหวัดกระบี่ ได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยปฎิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตั้งด่านตรวจ 8 อำเภอ 24 จุ ตั้งแต่วันที่ 9 11 เมษายน มีอุบัติเหตุจำนวน 15 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 23 ราย เสียชีวิต จำนวน 2 ราย สาเหตุมาจากไม่สวมหมวกนิรภัย และขับรถเร็วเกินกำหนด และเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน ละเว้นการดื่มสุราขณะขับรถ สวมหมวกนิรภัย คาดสายรัดคางให้เรียบร้อย คาดเข็มขัดให้ถูกวิธี และไม่ขับรถเร็วกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งดูและ ตรวจสอบสภาพรถทุกครั้งก่อนการขับขี่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยในขณะขับรถด้วย