หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ในเขตพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอคลองใหญ่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ในเขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอคลองใหญ่ วันนี้ (11 เม.ย.52) ที่บริเวณบ้านพักนายอำเภอคลองใหญ่ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ในเขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ เดินทางรดน้ำดำหัวและขอพรจากนายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดและภรรยา เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ ที่มีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ เพื่อความชุ่มชื่น ความเป็นสิริมงคล และเป็นการรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมกันนี้นายอำเภอคลองใหญ่ ได้อวยพรให้ชาวคลองใหญ่ทุกคนมีความสุขกับวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทย และให้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยสืบต่อไป