เมาสุรายังคงเป็นสาเหตุสูงสุดของการเกิดอุบัติช่วงสงกรานต์ที่เชียงราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 10 เมษายน 2552 ยังคงพบว่าเมาสุราเป็นสาเหตุสูงสุดของการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ที่เชียงราย นายสุเทพ เตชชัยศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากรายงานซึ่งรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 10 เมษายน 2552 อันเป็นวันแรกของการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุห้วงเวลา 7 วันระวังอันตราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สรุปว่าพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุสูงสุดของการเกิดอุบัติเหตุที่เชียงราย คือ เมาสุรา ตรวจพบจำนวน 11 ราย รองลงมาคือขับรถเร็ว และอื่น ๆ มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 21 ครั้ง พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 14 คัน รถปิกอัพ 2 คัน รถโดยสารสี่ล้อ และอื่น ๆ สำหรับถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ถนนในหมู่บ้านหรือ อบต. จำนวน 6 ครั้ง รองลงมาคือถนนกรมทางหลวงชนบทและถนนในเมือง เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้งเท่ากัน นอกจากนั้นเป็นถนนของกรมทางหลวงและอื่น ๆ และเป็นที่น่ายินดีว่าในวันแรกของเทศกาลสงกรานต์เชียงรายปีนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต มีเพียงผู้บาดเจ็บ 22 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 28 คน ลดลงทั้ง 2 กรณี โดยมีการตั้งจุดตรวจทั้งสิ้น 54 จุด ใน 18 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1,638 คน