ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 21.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 615 กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ