สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่าผู้ประท้วงไทยทำให้การประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาหยุดชะงัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวทางการไทยและญี่ปุ่นว่าผู้ประท้วงเสื้อแดงได้ทำให้การประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาที่พัทยาต้องหยุดชะงักลง ความวุ่นวายที่ผู้ประท้วงก่อขึ้นรอบๆ บริเวณประชุมแม้จะไม่ได้มุ่งไปที่การประชุมโดยตรง แต่ก็ทำให้ไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้ ผู้ประท้วงนับพันๆ คนได้เริ่มการชุมนุมมาหลายวันแล้วเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกและมีการเลือกตั้งใหม่ และในวันนี้ผู้ประท้วงได้เปลี่ยนยุทธการประท้วงและเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปสมทบผู้ประท้วงอีกจำนวนหนึ่งที่พัทยา ผู้ประท้วงได้กีดขวางการจราจรรอบๆ บริเวณโรงแรมที่เป็นสถานที่ประชุม และยังเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ประท้วงเสื้อน้ำเงินด้วย การประชุมที่ยกเลิกวันนี้รวมถึงการประชุมผู้นำจีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ที่จะหารือกันในเรื่องเศรษฐกิจ ความมั่นคงในภูมิภาค การป้องกันภัยพิบัติ และสถานการณ์เกาหลีเหนือ ผู้ประท้วงอ้างว่านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ผู้ประท้วงเหล่านี้เป็นผู้แสดงตัวว่าภักดีต่ออดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งถูกปฏิวัติเมื่อพ.ศ. 2549 และหนีออกจากประเทศไทยเพื่อหนีข้อหาคอรัปชั่น