จ.ตราด ออกประกาศเตือนผู้ประกอบการให้ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตราด เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการ และป้องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการรณรงค์และสร้างจริยธรรมทางการค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดตราด ให้เป็นที่ประทับใจต่อนักท่องเที่ยว ทางจังหวัดจึงออกประกาศเตือนให้ผู้ประกอบการแสดงราคาจำหน่ายสินค้า และค่าบริการต่อหน่วยไว้ที่สินค้าที่จำหน่ายหรือสถานที่ให้บริการ ในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจน หรืออ่านได้โดยง่าย หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท อย่างไรก็ตามหากประชาชน หรือนักท่องเที่ยว ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1569 หรือที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-2711