อบต.ท่ากุ่ม เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อบต.ท่ากุ่ม เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2552 นางกมลวรรณ แพทย์ศาสตร์ นายกอบต.ท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด เปิดเผยว่า อบต.ท่ากุ่ม กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ตำบลท่ากุ่ม ประจำปี 2552 ขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2552 ณ วัดวรุณดิตถาราม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม แสดงความกตัญญูแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่ากุ่ม เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดี่ยวกัน โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การสงฆ์น้ำพระพุทธรูป รูปเหมือนท่านพ่อจันทร์ สงฆ์น้ำพระสงฆ์การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงของผู้สูงอายุ และการเล่นน้ำสงกรานต์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานสงกรานต์ของตำบลท่ากุ่มในวันดังกล่าว