จ.ตราด ดำเนินคดีกับผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร จำนวน 82 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด ดำเนินคดีกับผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร จำนวน 82 คน นายกอบชัย บุญอรณะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เปิดเผยผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2552 ว่า ได้มีการตั้งตั้งจุดตรวจหลัก 18 จุด จุดตรวจรอง 29 จุด และจุดสกัดตักเตือนชุมชนหมู่บ้านอีก 259 จุด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 559 คน โดยขณะนี้ได้เรียกตรวจรถที่ผ่านไปมาในพื้นที่จังหวัดตราด จำนวน 5,125 คัน แยกเป็นรถจักรยานยนต์ 1,562 คัน รถกระบะ 1,552 คัน รถเก๋ง 921 คัน รถตู้ 469 คัน รถโดยสาร 384 คัน และรถบรรทุก 237 ล้อขึ้นไป 712 คัน และได้ดำเนินคดีกับผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร จำนวนทั้งสิ้น 82 คน มากที่สุด คือ ไม่มีใบขับขี่ 52 คน ไม่สวมหมวกนิรภัย 26 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 3 คน และเมาสุรา 1 คน