วันแรกของ 7 วันอันตราย สถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดตราดลดลง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันแรกของ 7 วันอันตราย สถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดตราดลดลง นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า วันแรก 7 วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์ปี 2552 จังหวัดตราด มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 1 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 1 ราย เป็นเพศชาย 1 ราย ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับวันเดี่ยวกันของปีที่ผ่านมาจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บได้ลดลง ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวอีกว่า ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ดังนั้นจึงขอความร่วมประชาชน และนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์