เทศบาลเมืองแพร่ เชิญชวนผู้สนใจร่วมแข่งขัน จุดสะโป้กเมืองแป้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองแพร่ เชิญชวนผู้สนใจร่วมแข่งขัน จุดสะโป้กเมืองแป้ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแพร่ ขอเชิญผู้สนใจร่วมแข่งขันจุดสะโป้กเมืองแป้ ในงานประเพณีสงกรานต์ ดอกลมแล้งบานสงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา ประจำปี 2552 ในวันที่ 12 เมษายน 2552 ณ บริเวณสี่แยกน้ำพุ โดยมีหลักเกณฑ์การแข่งขัน ดังนี้ ต้องใช้กระบอกไม้ไผ่ ความยาวไม่เกิน 1.50 เมตร ความกว้างไม่จำกัด เชื้อเพลิงต้องเป็น แก๊สหรือน้ำมันเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันทุกคณะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ ในวันที่ 12 เมษายน 2552 เวลา 13.00-14.00 น. สำหรับทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 1,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 500 บาท รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 300 บาท ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2552 ก่อนเวลา 14.00 น. ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5451-1060