ญี่ปุ่นเตรียมถอนญัตติที่เสนอให้ลงโทษเกาหลีเหนือต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมถอนญัตติที่เสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ลงโทษเกาหลีเหนือที่ยิงจรวดขึ้นสู่อวกาศเมี่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยจะหันไปรับรองร่างคำแถลงของประธานที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่เสนอโดยสหรัฐแทน ทั้งนี้เพื่อลดความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างญี่ปุ่นกับจีน กรณีการยิงจรวดของเกาหลีเหนือ แหล่งข่าวระบุว่า ในการถอนญัตตินี้ ญี่ปุ่นจะแจ้งแก่สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง 5 ชาติ ประกอบด้วย สหรัฐ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และจีน ในการประชุมหารือที่จะมีขึ้นในวันนี้ ก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือออกไปอีก 1 ปี เพื่อเป็นการลงโทษที่เกาหลีเหนือยิงจรวด.