วัดบุปผาราม จ.ตราด เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญประเพณีสงกรานต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วัดบุปผาราม จ.ตราด เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. นี้ (10 เม.ย. 52) พระครูสุวรรณสารวิบูล เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม และเจ้าคณะตำบลวังกระแจะ อ.เมืองตราด เปิดเผยว่า เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2551 วัดบุปผาราม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราดมีอายุถึง 357 ปี จึงร่มกับประชาชนในพื้นที่ กำหนดจัดงานเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 15 เมษายน 2552 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น การทำบุญฉลองพระทราย กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน นอกจากนี้ยังเปิดพระอุโบสถและวิหารเก่าแก่ภายในวัด ให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ได้กราบนมัสการและปิดทองพระพุทธรูป จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนจังหวัดตราดและจังหวัดต่างๆ มาเริ่มต้นปีใหม่ของไทยด้วยการทำบุญที่วัดบุปผาราม โดยประชาชนจะได้มีโอกาสเที่ยวชมโบราณสถานและโบราณวัตถุ ภายในพิพิธภัณฑ์วัดบุปผารามไปพร้อม ๆ กันด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง