หลายหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หลายหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวที จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (10 เม.ย.52) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2552 มีผู้แทนผู้สูงอายุจากทั้ง 7 อำเภอ เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ โรงพยาบาลมุกดาหาร ได้จัดบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ การประกอบพิธีทางพุทธศาสนา โดยมีนายปราณีต บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการและผู้ร่วมงาน ร่วมกันรดน้ำขอพรและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมชมแสดงของศิลปินพื้นบ้าน บุญล้อม พิกุลศรี