จ.ราชบุรี เชิญเที่ยวงานสงกรานต์หลากหลายรูปแบบระหว่างวันที่ 10-20 เม.ย.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดราชบุรี ร่วมกับหลายภาคส่วน กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์หลากหลายรูปแบบ และเชิญชวนเลือกเที่ยวกันได้ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายนนี้ นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีว่า เพื่อร่วมสืบสานงานสงกรานต์อันเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของไทยให้คงอยู่สืบไป จังหวัดราชบุรี ร่วมกับหลายหน่วยงาน กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายนนี้ พร้อมเชิญชวนชาวราชบุรีและประชาชนทั่วไปเลือกเที่ยวชมได้ ดังนี้ งาประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2552 ของเทศบาลเมืองราชบุรี ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายนนี้ ณ ถนนวรเดช ถนนคฑาธรและหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี,ภาคเอกชน จัดงานสงกรานต์ มนต์รักสวนผึ้ง ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2552 ณ เอาเทียรัว อำเภอสวนผึ้ง ต่อด้วยงานสงกรานต์ของภาคราชการและประชาชน งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน สืบสานวัฒนธรรม 4 ภาค ณ ลานกลางแจ้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม,งาน "สงกรานต์ไทยมอญ ย้อนอดีตวัฒนธรรม วันที่ 15 เมษายน 2552 ณ วัดม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง, วันที่ 17 เมษายน 2552 งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระสี่มุมเมือง ปี 2552 ณ วิหารจัตุรมุขเขาแก่นจันทน์ อำเภอเมืองราชบุรี,ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จัดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์และของดีตำบลเจ็ดเสมียนประจำปี 2552 ณ วัดเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม และวันที่ 20 เมษายน 2552 กองพลพัฒนาที่ 1 จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2552 ณ วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี