เกิดเหตุท่อส่งก๊าซระเบิดในเติร์กเมนิสถานทำให้การส่งออกก๊าซไปยังรัสเซียหยุดชะงัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เติร์กเมนิสถานระงับการจัดส่งก๊าซไปยังรัสเซียชั่วคราวหลังจากท่อส่งก๊าซแห่งหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ เติร์กเมนิสถานเป็นผู้ผลิตก๊าซรายใหญ่ที่สุดของเอเชียกลางและขายก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัท ก๊าซพรอม ผู้ส่งออกก๊าซรายเดียวของรัสเซียมากถึง 50,000 ล้านคิวบิกเมตรต่อปี ซึ่งรัสเซียใช้สำหรับการส่งออกและใช้ภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเติร์กเมนิสถานกำลังซ่อมแซมท่อส่งก๊าซที่ระเบิดอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ เติร์กเมนิสถานส่งก๊าซไปยังรัสเซียโดยผ่านอุซเบกิสถานและคาซัคสถาน ซึ่งทั้งสองประเทศนี้ก็ส่งก๊าซไปยังรัสเซียด้วยแต่ในปริมาณที่น้อยกว่า.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ