ข้าราชการกัมพูชาเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจการตลาด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานโดยอ้างเอกสารข่าวจากธนาคารพัฒนาเอเชียว่า ข้าราชการกัมพูชาระดับอาวุโส 24 คน ได้เสร็จสิ้นการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 สัปดาห์เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการเศรษฐกิจการตลาดและได้รับวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้วที่กรุงพนมเปญเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยผู้เข้ารับการอบรมได้อบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ที่สถาบันเศรษฐศาสตร์และการคลังในกัมพูชาและอีก 1 สัปดาห์ฝึกอบรมและดูงานในญี่ปุ่นและจีน การฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมด้านนโยบายสาธารณะ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ข้าราชการระดับสูงดำเนินการปฏิรูปนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการตลาด.