รัฐบาลกัมพูชาและกลุ่มประเทศพันธมิตรเพื่อการพัฒนา ประเมินผลความก้าวหน้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลกัมพูชาและประเทศพันธมิตรเพื่อการพัฒนาของกัมพูชา มาพบปะกันที่กรุงพนมเปญเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของโครงการปฏิรูประบบการบริหารการคลังสาธารณะ เจ้าหน้าที่กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชากล่าวว่า นายเขต ชฮอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชา และเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาอื่น ๆ ตลอดจนผู้แทนจากประเทศพันธมิตรเพื่อการพัฒนาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ กัมพูชาเริ่มใช้ระบบการบริหารการคลังสาธารณะมาตั้งแต่ปี 2547 โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศพันธมิตรเพื่อการพัฒนา และมีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานคลังในกัมพูชาให้เป็นระบบที่ใช้มาตรฐานนานาชาติ.