ปธ.กก.ททท.ย้ำปีนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ได้มีไว้แค่นำรายได้เข้าสู่ประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุ ปีนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ได้มีไว้แค่นำรายได้เข้าประเทศ แต่เป็นการรักษางานของคนกว่า 2 ล้านคน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะนี้ ถือว่าดีกว่าอีกหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งทุกประเทศประสบปัญหาด้านการท่องเที่ยวเหมือนกันหมด เนื่องจากความสามารถในการเดินทางของนักท่องเที่ยวลดน้อยลง พร้อมกับความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและด้านการเงิน ทั้งนี้ หากปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงบ้างก็ไม่น่าตกใจ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพ และการให้บริการ เพื่อเป็นการสร้างการจดจำที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า ปัจจุบันนี้มีการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวทางบก เพื่อให้สะดวกแก่การเดินทาง เช่น เส้นทาง R3A ที่เชื่อมต่อระหว่างจีนเข้าสู่ประเทศไทยทางตอนเหนือ และเส้นทางตอนใต้ ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ และในภาคอีสาน กลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้ อาจเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศดังกล่าว แล้วมีความต้องการที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะเติมนักท่องเที่ยวในแง่ปริมาณและคุณค่า เกิดการใช้จ่ายและการเดินทางเพิ่มขึ้น อีกทั้ง เป็นการตอกย้ำว่า ปีนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ได้มีไว้แค่นำรายได้เข้าสู่ประเทศแต่เป็นการรักษางานของคนกว่า 2 ล้านคน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย