กาฬสินธุ์ เตรียมพร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็วกู้ชีพกู้ภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมพร้อมทีมกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดเตรียมความพร้อมทีมกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีทั้งสิ้น 176 หน่วย ประกอบด้วย ของโรงพยาบาล 14 หน่วย เอกชน 14 หน่วย และ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 148 หน่วย ครอบคลุมทุกตำบลให้สถานพยาบรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด เครื่องมือทางการแพทย์ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร หากเกิดกรณีอุบัติเหตุหมู่และเกิดภัยวิบัติร้ายแรง พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที โดยมีช่องทางการสื่อสารแจ้งข่าวหรือขอความช่วยเหลือ 2 ช่องทาง คือ วิทยุสื่อสาร ระบบ VHF ช่อง 10 คลื่น 155.775 / ระบบ SSB ช่อง 04 / วิทยุสมัครเล่น CB 245 ช่อง 67 โทรศัพท์หมายเลข 1669 / 043 8122003 / 043 816500 / 043 812587 สำหรับการจัดกิจกรรมจุดตรวจวัดความสุขและบริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ นั้น มีจำนวน 6 จุด ประกบด้วย ที่หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย อำเภอยางตลาด อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ และ อำเภอสหัสขันธ์ มีกิจกรรมและบริการ ได้แก่ นวดแผนไทย นวดคลายเครียด น้ำดื่มสมุนไพร กาแฟ น้ำเย็น ผ้าเย็น วัดความดันโลหิต จัดมุมนอนพักผ่อน และ แจกใบปลิว "แนะนำการดูแลตนเองอย่างปลอดภัยในระหว่างเดินทาง